•  
Dr. Emine Feyza Aktaş

Emine Feyza Aktaş ilkokul, ortaokul ve lisede Konya’da öğrenim görmüştür. Ardından lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda bütünleşik doktora eğitimine başlamıştır. 2017 yılında doktora eğitimini ergen-ebeveyn ilişkisi konusunda yürüttüğü tezini savunarak tamamlamıştır. Yazar aile ilişkisi, çocuklarla psikolojik danışma ve kariyer danışmanlığı alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Lisans eğitimi sırasında çocuk edebiyatı ile tanışmasından sonra sıkı bir okur olmasının yanında psikolojik danışman bakış açısıyla sağaltım amacıyla ve gelişimsel açıdan çocuk kitaplarının nasıl kullanılabileceğine kafa yormaktadır. “Meraklı Ömür Çölyak Hastalığıyla Tanışıyor” bu ilginin ve çabanın ilk ürünüdür.

 

Eserleri