•  
Claire Keay

Claire Keay, evinin küçük stüdyosunda, İngiltere’nin güneyinde yaşamaktadır. Bu stüdyoda çocuk kitaplarını ve tebrik kartlarını ve aynı zamanda kendi dijital el sanatları ürünlerini tasarlamaktadır.

Eserleri