•  
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MÜZİK VE YARATICILIK ÜZERİNE ETKİSİ 28 Haziran 2021

Bu yazımızda müziğin çocuklarda yaratıcılık üzerine olan etkisini inceledik. Yazımız "Çocuklarda Yaratıcılık" isimli kitabımızdan derlenmiştir.

    Müzik, birçok açıdan yaratıcılıkla bağlantılıdır. “Sesle düşünebilme”, “estetik karar verme” ve “beceri oluşturmayı yaratıcı etkinliklerle birleştirme” bu bağlantılardandır (Hickey ve Webster, 2001). Sesle düşünme, müziği öğrenme ve öğretmenin temel ilkesi olarak ele alınabilir. Bir müzik öğretmeni öğrencilerden sesi tüm müzik etkinliklerinin anahtarı olarak hayal etmesini istediğinde “sesi kullanarak yaratıcı düşünme” ortaya çıkabilmektedir. Öğrenciler farklı sesleri veya ses yapılarını hayal ederek ve onları dinleme, seslendirme, besteleme veya doğaçlama uygulamalarında kullandıklarını hatırlayarak kişisel olarak müzik deneyimi elde ederler (Hickey ve Webster, 2001). Bu sayede, müzik öğrencileri sesler yoluyla yaratıcılığı deneyimleyebilirler.

    Öğrencilerden sesleri hem ıraksak hem de yakınsak yollarla hayal etmelerini ve manipüle etmelerini istemek doğal olarak estetik karar almaya yol açmaktadır. Bu karar verme sürecinde bir başkasından daha önce duyulan bir müzik motifini kullanarak bir doğaçlamanın nasıl ortaya koyulacağı gibi bir detay bulunabilir (Hickey ve Webster, 2001). Böylelikle, müzik oluşturma eylemi süreç olarak doğal bir şekilde yaratıcılığın kendisini içerebilir.

    Müzik eğitimi, felsefesini temel bir unsur olarak müzikte yaratıcı düşünme ile rafine ederken öğretmenler beceri geliştirme ile yaratıcı düşünmeyi birleştirmektedirler. Örneğin, yeni öğrenilen notalarla basit bir melodi oluşturmak veya müzik kitabındaki bir müzik parçası için iki farklı yorum hazırlamak uzun bir süreçte oluşmaktadır. Öğrencilerin bir müzik aletinin farklı performanslarını dinlemeleri ve duyduklarını farklı açılardan tartışmaları çok uzun bir zaman alabilmektedir (Hickey ve Webster, 2001). İşte, bu süreçte müzik becerisi oluşturulurken süreci yaratıcı etkinliklerle birleştirme, yaratıcılığın uygulamalı olarak müziğin içerisinde bulunmasını da sağlayabilmektedir.

    Müzik eğitimi, çocukların kendilerini etkin hissedebildikleri, hem uygulama hem de yaşayarak öğrenme yoluyla yaratıcılıklarını ortaya çıkarabildikleri etkinliklerden oluşan bir öğrenme sürecidir. Bu öğrenme süreci sayesinde, çocuklar basmakalıp düşünce yapılarından sıyrılabileceklerdir. Sonuç olarak çocuklar bu yaratım sürecinde kendilerine olan güvenlerini artırabilirler ve bu sayede çevreleri ile daha kaliteli iletişim kurabilirler (Gürgen, 2006).

Çocuklarda Yaratıcılık ( 1. Baskı / Ağustos 2020) – Nobel Akademik Yayıncılık

Ed: Dr.Öğr.Üyesi Gülten Ünal

ISBN:  978-625-406-069-4

YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış.