•  
DAVRANIM BOZUKLUĞU 03 Ağustos 2021

Bu yazımızda çocuklarda görülen davranım bozukluğundan bahsettik. Yazımız “Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım” isimli kitabımızdan alınmıştır.

 

Yineleyici ve ısrarlo bir biçimde baş kaldırma, temel hakları, toplumsal değerleri ve kuralları çiğneme davranışlarının görüldüğü bir bozukluktur. Bozukluğa sahip kişilerin çoğu yetişkinlik döneminde antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almaktadır. Ancak yine de davranım bozukluğu antisosyal kişilik bozukluğundan ayrı ele alınmaktadır. Çünkü çocukluk döneminde görülen davranım bozuklukları büyük ölçüde düzelme göstermektedir.
Davranım bozukluğu, 18 yaşın altındaki kızlarda %2-9, erkeklerde ise %6-16 arasında görülmektedir. Hastalık genellikle erkeklerde 10-12 yaşlarında kızlarda ise 14-16 yaşları arasında başlangıç gösterir. Bebeklik çağında başlayan olgularda aşırı huysuzlanma ve uyku alışkanlıklarında aşırı düzensizlikler göze çarpar. Oyun ve okul döneminde ise başkalarını tehdit etme, kavgacılık, kabadayılık etme, acımasızlık, yaralama, hayvanlara kötü davranma, eşyalara zarar verme, çalma, dolandırıcılık, sık sık kuralları çiğneme, okulda kopya çekme, okuldan kaçma ve yasa dışı davranışlarda bulunma gibi belirtiler görülür. Okul yönetimi ve otorite figürleri ile sık sık çatışma yaşarlar. Bu davranışlarla yüzleştirildiklerinde utanma ve mahcup olma davranışları göstermezler. Davranışlarından ötürü başkalarını suçlayıcı tavırlar sergilerler.
Bozukluğun oluşmasında sorumlu tek bir neden yoktur. Beyin hasarı, beyin biyokimyasındaki farklılaşmalar ve düzensiz EEG bulgularının hastalığın oluşumuna sebep olduğu düşünülmektedir. Ayrıca anne ve babanın çocuğu reddetmesi, bakımı ve eğitiminde tutarsızlıklar, bakım veren kişilerin sık değişmesi, çocuğun istismar edilmesi ve suçlu gruplarla arkadaşlık etme gibi psikopatolojik durumların da hastalığın oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir.
Erken başlayan olgularda uygun ve etkili tedavi ile belirtiler denetlenebilmektedir. Ancak aile içi sosyal ilişkinin az olması, aile okul işbirliğinin sağlanamaması, çocuğun dışlanması ve eleştirilmedi antisosyal kişilik bozukluğunun gelişme riskini artırır. Güvenli bir aile ortamı ve uygun şekilde yetiştirme ile bozukluğun görülme oranı azalmaktadır. Bu nedenle tedavide aile terapileri ve izlemleri önemli bir yer tutmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım (1. Basım / Mart 2019) - Nobel Akademik Yayıncılık
Ed: Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar & Doç.Dr. Sibel Küçükoğlu
ISBN: 978-605-7895-70-7

YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış.