•  
SINIF İÇİNDE KONULAN KURALLARIN YARARLARI NELERDİR? 28 Temmuz 2021

Bu yazımızda sınıf içinde öğretmenler tarafından koyulan kuralların öğrenciler açısından faydalarını inceledik. Yazımız “Sınıf Yönetimi” isimli kitabımızdan derlenmiştir.

Sınıf içinde konulan kuralların öğrenciler adına pek çok yarari bulunmaktadır bu kuralların yararları şu şekilde sıralanabilir:

  • Düzeni Sağlar. Bir okulda, sınıfta birden fazla kişi ve bir çok iş yapılmaktadır. Kimin neyi, nasıl yapacağını belirlenmesi karışıklığın önlenmesine yardımcı olur. Bir başka ifadeyle düzen sağlanmış olur. Düzenin olduğu yerde öngörülen hedeflere ulaşmak daha kolay ve mümkün olur.

 

  • Kural Yetki ve Sorumluluğun Sınırlarını Belirler. Toplumun her alanında olduğu gibi okulda, sınıfta da bulunan öğrenciler neyi, nasıl, niçin, ne kadar, ne zaman vb. yapacakları ile ilgili bir takım sınırlar içinde hareket etmek zorundadırlar. Sınırlar bir noktada kişinin hak, ödev ve sorumluluklarını gereklerini uygun davranmasına da katkı sağlar. Bu da kişinin özgürlüğünün kapsam ve niteliğini belirler. Her öğrenci kendisi için öngörülen sınırlar içinde hareket ederse diğerleri ile çatışma yaşamaz.

 

  • Kişiyi Toplumsal Yaşantıya Hazırlar. Sınıf kurallarına uymak kişi gelecekte toplumsal hayata da hazırlar. Kurallı bir sınıf kuralı bir topluma hazırlanmanın ilk basamaklarından birini oluşturur. Sınıf kuralları benimsemeyen, onları öğrenmek için çaba göstermeyen, kurallara uymamadan dolayı sürekli çatışma içerisinde olan bir öğrencinin gelecekte işi, mesleği ve diğer alanlarda uyumlu davranmasını beklemek mümkün değildir.

 

  • Kurallar Ortak Yaşam ve Çıkarlara Hizmet Eder. Öğrenciler sınıfta diğer öğrenciler ile birlikte yaşamak durumundadırlar. Bir öğrencinin yanlış bir eylem ve tutumu diğer öğrencileri olumsuz bir şekilde etkiler. Örneğin; “derse zamanında girmek“ kuralını sürekli olarak uymayan öğrenci, dersin ortasında gelmeyi alışkanlık haline getiren biri diğerinin dikkatinin dağılmasına sebep olacağı için onların öğrenmesini engellemiş olur. Çamurlu, kirli ayaklarla sınıfa girilmemesi kuralına uymayan öğrenci diğerlerinin sağlığı için tehdit oluşturur.

 

  • Kural Objektif Davranmayı Sağlar. Öğretmen sınıf içinde birçok etkinlikte bulunur. Bunun için öğrencilerle sınıf içinde, öğrenci velileri ve meslektaşları ile sınıf dışında bir çok etkileşimde bulunur. Kişisel ilişkilerin dışında kurumsal işler için duygusal değil, objektif davranmak durumundadır. Örneğin; not verme, ödül verme, ceza verme (istenmeyen bir davranış) objektif olmak, yani duygularını işin içine katmaması gerekir. Objektif davranma güven duygusunun oluşmasına da yardımcı olur.

 

  • Kural İş Görenin Teminatıdır. Her okulda öğretmen, öğrenci, yönetici bir takım eylemlerde bulunurlar. Okul, sınıf, etkinlikler hakkında karar verir ve uygularlar. Yani yetkilerini kullanırlar. Kurumsal anlamda yapılan her eylemin, kullanılan her yetkinin bir sorumlulu da vardır. Bir başka ifadeyle yetkili bir kişi gerektiğinde kurulun uygulamasından dolayı hesap vermek durumundadır. Bu durumlarda kurallara uyulduğu takdirde kişi zarar görmez. Aksi durum keyfi olduğu için verilen zarara bağlı olarak hesap vermeyi zorunlu kılar. Örneğin; sınavda not vermek, sınav kağıdının durumu ile ilgili olmalıdır. Öğretmen işin içine duygularını katarsa ve de objektif olmazsa bir yaptırım uygulanmasına olanak sağlamış olur. Öğrenci yönetmelikteki %70 devam zorunluluğu uygun davrandığı zaman hiçbir öğretmen onu devamsızlıktan koyamaz. Burada öğretmenin de öğrencinin de davranışının teminatı kurallardır. Öğretmen ve öğrenciler kurala uygun davrandıkları taktirde güven duygusu yaşarlar.

Sınıf Yönetimi (2. Basım/ Haziran 2020) - Nobel Akademik Yayıncılık

Ed: Sefer Ada & Zeliha Nurdan Baysal

ISBN: 978-605-320-860-0

YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış.