•  
ÇOCUKLAR İÇİN GRUP PSİKOTERAPİSİNİN FAYDALARI 17 Haziran 2021

Bu yazımızda çocuklar için grup terapisinin faydalarından bahsettik. Yazımız "Çocuk Psikoteapisi- Giriş Niteliğinde Uygulamalı Bir Rehber" isimli kitabımızdan derlenmiştir.

    Bir terapistin benzer sorunlara veya benzer yaşam deneyimlerine sahip çocuk danışanları varsa, onlarla grup ortamında terapötik çalışma yapması yararlı olabilir. Grup ortamında çalışırken, çocuklar yalnız olmadıklarını, diğer çocukların da benzer sorunlarla ve yaşam deneyimleriyle karşılaşmış olduğunu keşfederler. Bu keşif, çocuğun kişisel sorunlarıyla ilgili olarak kendini açması ve grup içinde akranlarıyla rahatça konuşabilmesi için güçlendirici bir etki yaratabilir. Bu da terapötik olarak çok yararlı olabilir.

    Ortak sorunlara ve deneyimlere sahip çocuklardan oluşan bir grup kurmak genellikle zor değildir çünkü terapiye gelen çocuklar arasında mutlaka benzer deneyimler yaşamış olanlar olacaktır. Örneğin aile içi sorunlar, boşanma, aile içi şiddet, yeniden evlenmeyle bir araya gelmiş aileler, ölüm veya ayrılık yoluyla önemli birinin kaybı veya ihmal, fiziksel veya duygusal istismar yaşamış çocuklar olacaktır. Bu kategorilerden herhangi birine uyan çocuklarla grup terapisi yürütülmesi, çocukların birbirleriyle paylaşım yapmalarının yanı sıra, birbirlerinden ve grubu yöneten terapistlerin katkılarından pek çok şey öğrenmelerini sağlar.

    Çocuklar için grup terapisinin önemli bir yararı da, grubun çocukların grup içindeki sosyal etkileşimlerden öğrenmelerine yardımcı olan bir sosyal ortam sağlamasıdır. Özellikle sosyal beceri problemleri yaşayan çocukların, davranışlarının bıraktığı etkiyle ilgili olarak grup liderleri ve grup içindeki diğer çocuklardan geribildirim almaları ve böylece daha etkin davranışları öğrenmeleri için yararlıdır. Çocuk, sosyal becerilerini geliştirme konusunda bireysel terapiyle kazanım elde etse de, grup ortamında yeni davranışlar üzerinde çalışarak öğreneceği sosyal becerilerin önemli yararları vardır. Kendi deneyimlerimize göre, yetersiz sosyal becerilere sahip çocuklar için bireysel çalışmadan çok grup çalışması değişimi daha çabuk ve daha etkin hale getirmektedir.

    Çocuklarla yapılan grup terapileri, sosyal beceri eksikliği olan çocukların yanı sıra zayıf benlik kavramı, düşük benlik saygısı veya belirli davranış sorunları olan çocukların kişisel gelişimlerini hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Grup çalışmaları özellikle benlik saygısı sorunlarını ele almak için yararlı olabilir çünkü düşük benlik saygısı genelde bir çocuğun yaşıtlarıyla olumlu etkileşimde yaşadığı başarısızlığın sonucudur. Benlik saygısını geliştirmeyi amaçlayan gruplarda istenilen sonuç, çocuğun gruptaki diğerleriyle özdeşleşmesi, kişisel yeteneklerine, güçlü yanlarına ve becerilerine değer vermesi, geliştirmesi ve ilişki kurmanın daha etkin yollarını öğrenmesidir. Grup, çocuğun öğrendiği yeni davranışları güvenli ve destekleyici bir ortamda denemesine ve diğer çocuklarla olumlu etkileşim içindeyken başarı duygusunu tadabilmesine olanak sağlar. Grup süreci ilerledikçe, katılımcılarına gruba ait olma duygusu verir, bu da çocukların benlik değerine ilişkin duygularında olumlu etkiye sahiptir.

    Grup terapisi, zor koşullarda yaşayan çocuklar için de destekleyici bir rol üstlenebilir. Alkolik anne babaların çocukları, anne babası yokken evde yalnız kalan çocuklar, koruyucu aile bakımı altındaki çocuklar, ruhsal sorunları olan ebeveynlerin çocukları, destekleyici bir grup terapisinden faydalanabilirler.

Çocuk Psikoterapisi (5. Basımdan Çeviri / Ekim 2019) – Nobel Akademik Yayınclık

Çeviri Ed: Prof.Dr. Gülsen Erden – Psk.Dr. Çiğdem Kudiaki

ISBN: 978 – 605 – 033-025-0

YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış.