•  
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERE BAŞARI ODAKLI ÖNERİLERİ 28 Temmuz 2021

Bu yazımızda öğrencilere başarı getirecek bazı önerilere değindik. Yazımız “Sınıf Yönetimi” isimli kitabımızdan derlenmiştir.

    Öğretim etkinliklerinin en önemli amacı, planlanan hedefler doğrultusunda öğrenmenin gerçekleştirilmesidir. Bunun içinde öğretmen öğrencinin gönüllü ve karşılıklı olarak etkileşim içine girmesi gerekir. Bu süreci başlatan, sürdüren ve olumlu bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan öğretmendir. Öğretmenin buradaki en önemli görevi yönlendirmekten çok rehberlik etmektir. Bunun için öğretmenler, öğrencilere bazı önerilerde bulunurlar. Öğrencilerin önerilenlerin gereklerine uygun davranmaları için, bunların gerekçelerini bilmek ve bunlara inanmak durumundadırlar.

    Alıcıgüzel (1999)’e göre, öğrencilerin başarılı olmaları için yapmaları gerekenler şunlardır:

 • Öğrenmeye istekli olmalısınız.

Neyi, niçin öğrenmeniz gerektiğini bilerek çalışmalısınız. Çalışmalarınızın amaçlı bir istekli olması gerekir.

 • Çalışmaya olumlu yaklaşımla başlamalısınız.

Bu konu zor ve sıkıcıdır. Ben bu konuyu öğrenemem“ anlayışını benimsemeyiniz.

 • Çalışmalarda izlenmesi gerekli temel yöntemleri uymalısınız.

Konunun ne olduğunu bil!

Konuyla ilgili bilgileri topla!

Konu bölümler arasındaki ilişkiyi kur ve niçin öğrendiğini bil!

 • Kendinizi tanımalı ve uygun çalışma koşullarını hazırlamalısınız.

Size en uygun çalışma zaman yönetimi nedir?

 • Bir çalışma programı yapmalısınız.

Program zaman ve enerjinizi planlar. Program çalışmaya istekli duruma getirir.

 • Öğrendiklerinizi tekrar ediniz.

Dersten hemen sonra öğrenilenlerin kaynak kullanılarak (atlas, harita, grafik, şema vb.) tekrar edilmesi pekiştirmeyi sağlar.

 • Çalışırken uyumanız gerekli dört sağlık kuralına uyunuz.

Dinlenme: çalışma aralıklarında dinlenin. Uyku: uyku için yeterli zaman ayırın.

Beden hareketleri: hoşunuza giden bir bedensel etkinliği çalışma programınıza koyun.

Beslenme: yeterli ve dengeli beslenin.

 • İşlenecek konu hakkında önceden genel bilgi edininiz.

Bunun için; ders kitapların ilgili bölümünü inceleyiniz. Başka kitaplardan da yararlanınız.

 • Ders çalışırken şunları yapınız:

Kelimelerin altını çiziniz. Çizilen kelime ve kelime öbeklerini zihninize yazınız.

Özet çıkarınız. Fikirleri gruplandırarak kavramlar arasında ilişki kurunuz.

Not tutunuz. Bunun için notları kendi kelimelerinizle tutunuz. Bilgilerin özetini not ediniz.

Notların hangi kaynaktan tutulduğunu belirtiniz.

    Eğer öğrenciler yukarıda dokuz maddede özetlenen bu önerilerin gereklerini yerine getirme alışkanlığını kazanırsa öğretmen sınıfı yönetmekte zorluk çekmez. Eğer bir öğrenci isteksiz, ilgisiz, plansız, düzensiz, uygun olmayan yöntem ve tekniklerle öğretim içinde bulunursa, onu yönetmek çok zor ancak ödül ya da ceza ile mümkün olur.

Sınıf Yönetimi (2. Basım/ Haziran 2020) - Nobel Akademik Yayıncılık

Ed: Sefer Ada & Zeliha Nurdan Baysal

ISBN: 978-605-320-860-0

 

YORUMLAR
  Henüz yorum yapılmamış.