•  
ÇOCUĞUN İLK 3 YAŞTA BİLİŞSEL GELİŞİMİ 02 Ağustos 2021

Bu yazımızda Çocukların ilk üç yaşdaki bilişsel gelişimlerine ve bu bilişsel gelişimlerini desteklemeleri için ebeveynlere bazı tavsiyelerde bulunduk. Yazımız “Romantik İlişkiler, Evlilik ve Ana- Baba- Çocuk İlişkileri” isimli kitabımızdan alınmıştır.

Çocukların zeka düzeylerini geliştirebilmek için ailelerin de duyarlı olmaları ve bu konuda çocuklarını destekleyici etkinliklerde bulunmaları gerekmektedir. Bu noktada çocuğunuzun zeka gelişimini destekleyebilmenizi sağlayacak bazı önerileri yer verilebilir:

3 Ay - Temel Beceriler

 • Önünde duran bir nesneye ulaşabilir.

 • Hareketleriyle çevresindeki dünya arasında bir bağlantı olduğunun farkındadır.

 • Farkındalığı arttıkça insanın yüzlerine daha çok ilgi gösterir.

 • Müzik duyduğunda sessizleşerek dikkatini müziğe odaklıyabilir.

Neler yapabilirsiniz?

*Bebeğinizi bebek koltuğuna yerleştirin ve ulaşabileceği uzaklığını biraz ilerisine ilgisini çekecek (renkli sesli) nesneler koyun. Bebeğinizi ileri doğru uzanıp o nesneleri olması için yönlendirin.

6 Ay - Temel Beceriler

 • Vücudunun kontrolünü kazandıkça, yardıma gereksinme duymadan bir şekilde oturmaya başlar.

 • Konuştuğunuzda sesler çıkararak size karşılık vermeye çalışır. Bebeğiniz konuşmanın iki yönlü bir iletişim olduğunun farkına varmıştır.

 • Her iki elini de aynı zamanda kullanabilir ve her iki eliyle de küçük oyuncaklar tutabilir.

Neler yapabilirsiniz?

*Bebeğinize düz bir alanda oturma alanı yaratın. Gerek görürseniz düşmesini engellemek için çevresini yastık gibi desteklerle çevirebilirsiniz.

*Bebeğinizle normal sesinizle konuşun ve onun da size yanıt verebilmesi için bir süre sessiz kalın. Size karşılık verdiğinde buna ne kadar sevindiğinizi ona gösterin. “Cee” oyunları oynayın.

*Bebeğiniz elinde küçük bir oyuncak tuttuğunda, diğer eline de bir oyuncak verin. Oyuncağı bir elinden diğerine geçirmesi için destekleyin.

1 Yaş - Temel Beceriler

 • Temel ihtiyaçlarını yerine getirmeye ve basit emirleri anlamaya başlar.

 • Başkalarını taklit eder.

 • Ani hareketleri sınırlı olsa da, sizin basit hareketlerinizden bazılarını taklit edebilir.

 • Daha meraklı, çevresindeki dünya ile daha ilgili bir hale gelir ve çevresindeki şeylerin nasıl çalıştığını araştırmaya başlar.

Neler yapabilirsiniz?

*Her şeyi bebeğinizin yerine yapmayın. Onu basit sözcükler kullanarak yönlendirerek kendi başına işlerini yapmasına izin verin.

*Ses çıkaran iki nesneyi birbirine çarparak ona ses çıkartmayı öğretin. Bebeğinizde sizi izleyecektir.

*Küçük bir kutu içine ses çıkartacak iki nesne koyun. Kutuyu sallayın ve eline vererek onun da sallamasını isteyin.

*Oyuncağı bir minderin veya kutunun altına saklayın, arayıp bulmasına yardımcı olun.

2 Yaş - Temel Beceriler

 • Vücut koordinasyonu geliştikçe merdivenlerden aşağı inebilir ve yukarı çıkabilir.

 • Konuşmaları dinler. Çocuğunuz artık dilin ve konuşmanın günlük yaşamda öneminin farkındadır.

 • Bir nesneyi başka bir şey yerine kullanma yeteneği geliştikçe, oyuncak ayılarla ve bebeklerle oynamaya başlar. Bu, bebeğiniz için çeşitli oyun alanları yaratır.

Neler yapabilirsiniz?

*Çocuğunuza, sizin de yardımınızla, koşması, saklaması ve tırmanması için birçok olanak yaratın.

*Konuştuğunuzda çocuğunuzun sizi dinlemesi için onu özendirin ve sorular sorun.

*Çocuğunuzun hayal gücünü geliştirebilecek oyunlar oynaması için, kuklalar, renkli kağıtlar ve kalemler gibi çeşitli oyuncaklar verin.

*Oyuncağını farklı yerlere saklayıp arayıp bulmasına yardımcı olun.

3 Yaş - Temel Beceriler

 • Çocuğunuz artık farklı nitelikte iki nesneyi karşılaştırabilir. Hangisinin daha küçük ya da büyük olduğunu söyleyebilir.

 • Dili daha iyi kullanabilmektedir. Çocuğunuz sözlük dağarcığını geliştirmiştir ve siz artık basit sıfatlar kullanarak daha uzun ve daha karışık cümleler kurabilirsiniz.

 • Nesneler arasındaki benzerlikleri görür. Nesneleri eşleştirebileceği gibi aynı renkte olanları da eşleştirebilir.

Neler yapabilirsiniz?

*Büyük ve küçük birer bardağı suyla doldurun ve hangisinde daha çok su olduğunu sorun.

*Çocuğunuzla kelime oyunu oynayın, çocuk şarkıları söyleyin. Öyküler okuyun.

*Renk eşleştirme becerisini geliştirmek için ona sorular sorun. Hangi boyama kalemi ile kazağının aynı renkte olduğunu sorun. Şekilleri isimlendirin.

*Yapboz türü oyuncaklarla oynamasını sağlayın.

 

Romantik İlişkiler, Evlilik ve Ana- Baba- Çocuk İlişkileri (1. Basım / Kasım 2010) - Nobel Akademik

Ed: Tarık Solmuş

ISBN: 978-605-395-418-7

YORUMLAR
  Henüz yorum yapılmamış.