•  
ÇOCUKLARDAKİ AKADEMİK BAŞARIDA BABA KATILIMININ ETKİSİ 11 Haziran 2021

Bu yazımızda baba katılımının çocuklardaki akademik başarıya olan etksini inceledik. Yazımız "Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Baba Katılımı" isimli kitabımızdan derlenmiştir.

    Erken çocukluk döneminde akademik beceriler çocuğun bilişsel becerileriyle ilişkilendirilmektedir. Bu dönem, çocukların erken akademik becerilerinin gelişimi için kritik yıllardır. Okuma yazamaya hazırlık, dil ve matematik becerilerini kapsayan akademik beceriler, bilişsel gelişime bağlı olarak ilerlemektedir (Uyanık & Kandır, 2010).

    Hrabowski, Maton ve Greif (1998), çocukların akademşk başarısını etkileyen altı faktör belirlemiştir. Bunlar;

  1. Ebeveynlerin çocuklarına kitap okuması
  2. Ebeveynlerin sahip olduğu eğitim anlayışı
  3. Ebeveynlerin çocukları teşvik etme ve destekleme davranışları
  4. Öğretmen ve aile arasında yakın bir iletişim olması
  5. Çocuğun etkinlik ya da ödevlerine ailenin ilgi göstermesi
  6. Ebeveynlerin çocuğa sözel ilgide bulunması

    Babaların çocuklarıyla geçirdikleri nitelikli zaman çocuğun akademik beceri edinimini dolayısıyla ileriki yaşlardaki akademik başarısını etkilemektedir. Babaların sağladığı katılım çocukların öğrenme yaşantılarını olumlu yönde etkilemekte ve akademik başarıyı elde etmelerini sağlamaktadır (Pekkarakaş, 2010, s.33-34). Birlikte geçirilen nitelikli zaman, babaların çocukların okuldaki etkinliklerine yardımcı olarak eğitimlerini desteklemesi anlamına gelmektedir. Baba katılımı ile çocuğun akademik başarısı arasında, özellikle erken çocukluk döneminden 20 yaşlarındaki gençlik dönemine kadar önemli bir ilişki bulunmaktadır (Jeynes, 2015). Kritik dönem olarak ele alınan erken çocukluk döneminde çocuğun akademik becerilerinin desteklenmesi, üst eğitim kademelerindeki akademik başarısını olumlu etkilemektedir (Tezel Şahin ve Özbey, 2009). Bu dönemde akademik başarıyı etkileyen temel kavramları öğrenen çocukların bu kavramları edinemeyen akranlarına göre okul çağına geldiklerinde daha yüksek akademik başarıya sahip oldukları görülmüştür (akt. Uyanık, ve Kandır, 2010). Okulda yapılan aile görüşmelerine, gönüllü faaliyetlere, spor aktivitelerine ve diğer etkinliklere babaların katılması, çocuğun okuma ve matematik becerileri gibi akademik becerilerinin  gelişimini desteklemektedir (Baker, 2018). Babanın çocukla; okuma yazmaya hazırlık dil ve matematik becerilerini içeren etkileşimlerde bulunması da çocukta temel kavram gelişiminin desteklenmesini sağlamaktadır. Babanın çocukla sıcak bir ilişki kurması ve çocuğun eğitim hayatın aktif bir şekilde katılması da bu becerilerin gelişimini desteklemektedir. Bu durumda çocuk yüksek bir özgüvene ve daha iyi bir akademik performansa sahip olmakta arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmakta, cinsiyet rolleri bakımından daha sağlıklı bir gelişim göstermekte ve ekonomik kaynaklarını daha iyi kullanmayı öğrenmektedir (Green, 2001). Çocuğun gelişimindeki bu ilerlemeler akademik başarının yükselmesini sağlamaktadır.

    Erken çocukluk ve ilköğretim yılları okuma yazma ve matematik gibi akademik becerilerin başarılı bir şekilde gelişimi için en önemli dönemlerdir. Çocukların akademik başarısı toplumların ekonomik ve eğitsel çıktılarını uzun vadede etkilemektedir. Nitelikli baba katılımı çocuğa akademik başarı getirmektedir. Eğer bir baba erken çocukluk döneminde çocuğun eğitimine aktif bir katılım gösterdiyse, çocuk hem bu dönemde hem de daha sonraki dönemlerde yüksek akademik başarı gösterecektir (Coley ve ark., 2011).

Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Baba Katılımı (2. Baskı / Kasım 2020) – Nobel Akademik Yayıncılık

Ed: Dr. Şenil Ünlü Çetin

ISBN:978-605-7846-91-4

YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış.